Het kantoor is een algemene rechtspraktijk

Het kantoor doet alle soorten zaken, met uitzondering van strafrechtelijke zaken die met criminaliteit te maken hebben.

De klemtoon ligt vooral op :

Er kan op het kantoor tevens beroep gedaan worden voor het beheer van onroerend goed (syndicus)